فر دیزی یک سنگ:

فر دیزی یک سنگ استفاده شده از یک سنگ و قابل پخت 32 ظزف دیزی را دارد.ابعاد دستگاه عبارت است از 85*50*90 سانتیمتر.

جداره داخل ساخته شده از ورق گالوانیزه یک میلیمتر و جداره بیرونی از ورق 0/8 استیل خش دار.

دارای یک شیر گاز و یک شعله و اسکلت دستگاه ساخته شده از پروفیل آهن می باشد.

فر دیزی یک سنگ

فر دیزی یک سنگ

تجهیزات آشپزخانه صنعتی تیام استیل تولید کننده انواع فر دیزی پز در ایران می باشد.

تجهیزات آشپزخانه صنعتی تیام استیل تولیید کننده انواع تجهیزات رستوران،فست فود،کافی شاپ نیز می باشد.

لوازم آشپزخانه صنعتی تیام استیل تولید کننده انواع لوازم آشپزخانه های صنعتی،فست فود،کافی شاپ می باشد.

آشپزخانه صنعتی تیام استیل تولید کننده انواع وسایل آشپزخانه صنعتی،فست فود،رستوران،کافی شاپ نیز می باشد.