در اینجا به معرفی دستگاه مرغ سوخاری یا همان هنی پنی می پردازیم.